2020 - 04

2020 - 04

Visual.jpg

Het herstel op de financiële markten sinds het dieptepunt van de coronacrisis is spectaculair geweest, met dank aan de ongekend grote stimulerings- en ondersteuningsprogramma’s van de centrale banken en overheden. Uit de rubriek ‘Vooruitzichten voor de tweede helft van 2020’ waarin zestien experts ingaan op dit interessante onderwerp, blijkt dat het scenario dat eind 2019 werd aangeduid als het meest waarschijnlijke scenario van economisch herstel, de L, langzaam verandert in een U of zelfs in een V.

In deze editie besteden we veel aandacht aan ESG en Impact Investing. In het coververhaal gaat Angélique Laskewitz, Directeur van VBDO, onder andere in op de missie van de VBDO, vertelt ze over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en over haar belangrijkste drijfveer om deze organisatie te leiden. De impact van corona op het ESG- of MVO-beleid van pensioenfondsen staat centraal in het artikel van Harry Geels naar aanleiding van input van een aantal pensioenfondsspecialisten. Harry vroeg hen onder meer of beleid voor ESG- of MVO-beleggen nu aan herijking toe is en of institutionele beleggers zich meer met de bedrijven uit de portefeuille zouden moeten bemoeien, bijvoorbeeld door een duurzamer bedrijfsbeleid af te dwingen als er staatssteun wordt ontvangen.
   
Maar corona heeft invloed op veel meer beleidsaspecten, bijvoorbeeld hoe LDI moet worden ingericht, zo stelt Erik-Jan van Dijk in een interview. Ook kan volgens Thijs Jochems de vraag worden gesteld of historische data in een pandemisch tijdperk nog wel een goede richtlijn zijn in ALM-studies. Corona beïnvloedt verder het geopolitieke umfeld. Krijgen we een tweede Koude Oorlog, zoals Andy Langenkamp beweert? Of gaan we meer leunen op de overheid voor guidance, zoals Robert Rubinstein beweert.
   
De Ronde Tafel ging dit keer over Factor Investing en Smart beta in Fixed Income. Factorbeleggen in vastrentende waarden is de afgelopen jaren populairder geworden. Je moet echter wel goed weten waar factorbeleggen zinvol kan worden toegepast, zo concludeerden de experts. Verder treft u, zoals u van ons gewend bent, nog heel veel andere relevante en actuele onderwerpen aan. Ik wens u veel leesplezier en een goede zomer!
   
Lees hieronder het magazine: