2020 - 07

2020 - 07

Cover FI-7 voor item nieuwsbrief en website.png

Rondom de Amerikaanse verkiezingen was het onrustig op de beurzen. Onzekerheid wordt nu eenmaal niet gewaardeerd. De discussies in de media gingen vooral over de vraag welke president het beste zou zijn voor de Amerikaanse economie en de beurzen. Joe Biden kwam met het grootste fiscale stimuleringsprogramma. Hij opteerde ook voor een Green Deal voor de Verenigde Staten.

De Fed en de ECB hebben aangegeven met verdere steunmaatregelen te komen als dat nodig is om de coronacrisis te bestrijden. De ECB rekt daarmee zijn oorspronkelijke mandaat van hoeder van de prijsstabiliteit steeds verder op. Verder meent de ECB tegenwoordig ook staten monetair te moeten financieren, zodat landen als Italië niet in de problemen komen, de eurozone overeind blijft en alle EU-overheden hun fiscale coronaondersteuningsprogramma’s kunnen doorvoeren, zonder dat de rente verder hoeft op te lopen.

Een oplopende rente is funest voor de prille economische groei en de steeds groter wordende schuldenberg. De extreem lage rente op investment grade-obligaties stelt beleggers voor grote uitdagingen. Waar kan de noodzakelijke yield worden geoogst?

Prof. Dr. Mary Pieterse-Bloem, Hoogleraar Financial Markets en Hoofd Obligatiebeleggen bij ABN AMRO, geeft in het coverinterview aan dat de financiële wereld door de coronacrisis in een nieuwe fase van kwantitatieve verruiming terecht is gekomen. ‘De centrale banken en de overheden opereren hierin als een tandem. Zo wordt de fiscale stimulering vanuit de overheden gedeeltelijk monetair gefinancierd. Dit alles heeft invloed op de inrichting van obligatieportefeuilles. De airbag-functie in de obligatieportefeuille neemt af.’ Pieterse-Bloem verwacht dat beleggingsportefeuilles een steeds grotere illiquide component zullen krijgen.

Een van de illiquide beleggingscategorieën die zich mag verheugen in een zonnige toekomst is Private Equity, aldus de deelnemers aan de Ronde Tafel over deze asset class. De toekomst ziet er positief uit, zelfs als rekening wordt gehouden met de onzekerheid rondom de coronapandemie en de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen. Voor de komende twintig jaar zou er zo’n 20% IRR mogelijk moeten zijn. De toekomstige rendementen hangen waarschijnlijk sterk af van de selectie van managers, oftewel het selecteren van de juiste PE-beheerders. Daarnaast doet de selectie van sectoren ertoe. De middle market wordt als het meest kansrijk gezien. Opkomende markten bieden geen toevoegde waarde in termen van een beter rendement-risicoprofiel in vergelijking met ontwikkelde markten. Voor de kortere termijn zien de deelnemers van de Ronde Tafel vooral een flight to quality, ofwel de grotere deals in de sectoren die juist profiteren van de coronacrisis.

In deze editie treft u zoals u van ons gewend bent nog veel meer interessante interviews, artikelen en columns aan over uiteenlopende onderwerpen. 

Ik wens u veel leesplezier!

Jolanda de Groot

Lees hieronder het magazine:

Attachments