2021 - 01

2021 - 01

Visual (zonder witte bovenrand).jpg

Het nieuwe Pensioenakkoord, dat fondsen moet bevrijden uit de greep van de lage rente en de telkens weer dreigende pensioenverlagingen, staat hoog op de agenda van pensioenfondsen. Door dit nieuwe akkoord gaat er veel veranderen. Zo komt er minder druk te liggen op dekkingsgraden en worden pensioenportefeuilles op individueel niveau inzichtelijker gemaakt. Financial Investigator sprak over de aanstaande veranderingen met Ramon van Steekelenburg, Client Manager bij MN.

Veel aandacht gaat in deze editie uit naar de gevolgen van de invoering van het Nieuwe Pensioencontract (NPC). Een grote uitdaging, voortkomend uit het nieuwe contract, is de evenwichtige verdeling van het rendement over de deelnemers. Pensioenfondsen hebben de keuze uit twee toedelingsmethoden. Rik Albrecht, Professioneel Pensioenfondsbestuurder Vermogensbeheer, en Marcel Kruse, Director Pension & Investment Risk bij Milliman, gaan in op deze methoden.
   
De invoering van het NPC raakt het vermogensbeheer van pensioenfondsen en de relatie tussen fondsbesturen, beleggingscommissies, fiduciair managers, consultants en vermogensbeheerders. Bestuursadviseur Mik Breek staat stil bij de governance die centraal komt te staan bij de komende (kern)beslissingen van pensioenfondsen.
   
Verder laten acht jonge pensioenprofessionals zich uit over de aanstaande veranderingen die de invoering van het NPC met zich meebrengt.
   
Ook tijdens de Ronde Tafel over Integraal Balansbeheer & LDI wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de invoering van het nieuwe contract. Verdienen lange staatsleningen bijvoorbeeld nog wel een plek in de beleggingsportefeuille? En hoe zit het met de renteafdekking onder het nieuwe contract?
   
Een van de specialisten die deelneemt aan de Ronde Tafel over de toekomst voor Fixed Income uit de hoop dat pensioenfondsen onder het NPC minder genoodzaakt zullen zijn om in negatief renderende vastrentende instrumenten te beleggen. Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn de rendementen van Fixed Income in belangrijke landen onder het niveau van vóór de crisis komen te liggen. Wat zijn op dit moment de perspectieven voor vastrentende waarden en met welke uitdagingen hebben beleggers te maken?
   
In deze uitgave treft u, zoals u van ons gewend bent, nog heel veel meer interessante interviews, artikelen en columns aan.
   
Mocht u meer willen weten over de impact van het NPC op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en over de vraag of dit contract om andere strategische keuzes vraagt ten aanzien van de beleggingsportefeuille, en bent u verbonden aan een pensioenfonds, dan nodig ik u van harte uit om de educatieve bijeenkomst op 22 maart bij te wonen.
   
Blijf gezond!
   
Jolanda de Groot
    
Lees hieronder het magazine:

Attachments