2021 - 02

2021 - 02

Cover FI-2 2021 (zonder witte bovenrand).jpg
‘Staatsleningen die in 2050, 2070 of pas in 2120 expireren, worden moeiteloos door de markt opgenomen, maar daarbij lijkt bijna niemand te letten op de risico’s van klimaatverandering voor de emitterende landen. Het niet inschatten, openbaar maken en beheersen van klimaatrisico’s kan in de toekomst ernstige problemen veroorzaken.’

Dat stelt Thom Wetzer, Directeur van het Oxford Sustainable Law Programme in een toelichting op het onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Nature gepubliceerde artikel dat hij samen met Arjuna Dibley en Cameron Hepburn schreef. Sinds het uitbreken van de coronapandemie is volgens de auteurs wereldwijd voor 662 mrd euro aan staatsleningen met looptijden van dertig tot honderd jaar uitgegeven aan private partijen. In driekwart van de prospectussen van alle langlopende leningen werd met geen woord gerept over klimaatrisico’s.
 
Klimaatverandering heeft behoorlijke implicaties voor beleggers. De transitie naar een economie met een CO2-uitstoot van ‘net zero’ is geen gemakkelijke weg. Peter in de Rijp, Head of Distribution Netherlands, en Eva Cairns, Senior ESG Investment Analyst bij Aberdeen Standard Investments gaan in het coververhaal in op de belangrijkste vraagstukken waarmee beleggers zich geconfronteerd zien als het gaat om de klimaatverandering. Volgens hen is scenarioanalyse een belangrijke tool om de risico’s te managen, maar ook om te identificeren waar kansen liggen.
 
Uit het verslag van de Ronde Tafel over ESG & Impact Investing na COVID-19 komt naar voren dat de pandemie de vooruitgang van en de interesse in impactbeleggen vermoedelijk zal versnellen. Met name met vastrentende waarden kan impact worden gemaakt, misschien wel meer dan in andere asset classes, aldus een van de Ronde Tafel-deelnemers.
 
Nu de vastrentende markten worden gekenmerkt door lage rendementen en krappe spreads, wenden veel institutionele beleggers zich tot alternatieve creditstrategieën om het rendement te verhogen en het risico te diversifiëren. Reden genoeg om hier dieper in te duiken. Private debt staat bijvoorbeeld steeds meer in de belangstelling van institutionele beleggers en deze asset class is goed op weg om helemaal mainstream te worden.
 
Wat maakt deze vorm van alternative fixed income zo interessant? En in welke richting ontwikkelt de markt zich? Experts geven hun kijk op de ontwikkelingen binnen private debt tijdens een Ronde Tafel.
 
En dan het Nieuwe Pensioencontract (NPC). Met het nieuwe Pensioenakkoord is het startschot gegeven voor een ander contract. De uiteindelijke uitwerking van wet- en regelgeving moet nog worden afgewacht. Om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel goed te laten verlopen, is in elk geval een transitieperiode gedefinieerd. Op weg naar het NPC, die uiterlijk op 1 januari 2026 in moet gaan, staan pensioenfondsen voor complexe keuzes.
 
Dat geldt ook voor het beleggingsbeleid. Tijdens de onlangs gehouden live uitzending voor pensioenfondsen over ‘Beleggen onder het NPC’ wierpen deelnemers aan de paneldiscussie hun licht op onder meer de toekomst van de rentehedge, de dynamiek in de strategische asset allocatie van pensioenfondsen, de gevolgen van het loslaten van de leenrestrictie en de hechtheid van de relatie tussen de risicobereidheid en de beleggingsmix. Daarnaast besteedt Financial Investigator in deze editie wederom ruime aandacht aan andere facetten die verband houden met de invoering van het NPC.
 
In deze editie komen natuurlijk ook de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan bod. Financial Investigator sprak daartoe onder andere met Carol Propper, Hoogleraar Public Economics aan het Imperial College in Londen. Daarbovenop treft u zoals gebruikelijk nog een keur aan van andere interessante interviews, columns en artikelen.

Ik wens u veel leesplezier!
 
Jolanda de Groot
 
Lees hieronder het magazine:

Attachments