2021 - 05

2021 - 05

Cover (visual voor nieuwsbrief).jpg
De wereld moet onmiddellijk de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, stelt het onlangs gepubliceerde klimaatrapport van de VN. De aarde warmt in hoog tempo op, met als gevolg ernstige klimaatverandering die nu al zichtbaar is. Wereldleiders noemen het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change een wake-upcall. De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte en zware regenval, zijn overal in de wereld merkbaar en dit verergert snel, tenzij landen snel veel minder broeikasgas gaan uitstoten.
Ook de Nederlandse pensioensector heeft momenteel de handen vol aan het onderwerp klimaatrisico’s, op dit moment hét dominante thema binnen de discussie over verantwoord beleggen, aldus Rogier Krens, Chief Investment Officer bij Achmea Investment Management, in het coververhaal. Krens geeft hier zijn visie en zal daarbij het nieuwe Pensioenakkoord niet onbesproken laten. Hij ziet een aantal grote veranderingen ten aanzien van verantwoord beleggen en heeft de overtuiging dat elk fonds hierin zijn eigen beleid zou moeten kunnen voeren.
 
In deze editie besteedt Financial Investigator veel aandacht aan Real Assets. Ook hierbij is duurzaam beleggen een belangrijk thema. Tijdens de Live Uitzending van het pensioenfondsseminar over Duurzaam beleggen in Real Assets onder het Nieuwe Pensioencontract werd erop voortgeborduurd. In plaats van je te richten op gescheiden woon- en werkfuncties helpt het transformeren van vastgoed naar mixed use de verduurzaming vooruit, meent een deelnemer aan een van de paneldiscussies. Nu daarin investeren, betaalt zich sneller uit in milieuwinst en blijere huurders.
 
Bij vastgoedbeleggingen is duurzaamheid een must met het oog op toekomstbestendigheid, zo wordt duidelijk tijdens de Ronde Tafel over Future Proof Investments in Real Estate. Is er sprake van een systeemschok? Wat zal er als gevolg van de pandemie gaan veranderen? Als we kijken naar het niveau van verstedelijking, gaan de jaren ’20 van deze eeuw dan over suburbanisatie? Wat zijn de do’s en don’ts voor toekomstbestendige vastgoedbeleggingen?
 
Ian Goldin, Hoogleraar Globalisering aan de Universiteit van Oxford, geldt als een van de grote pleitbezorgers van globalisering. De COVID-19-pandemie zorgt wereldwijd voor ontreddering en heeft tot een economische crisis geleid. Maar de crisis toont ook de onbaatzuchtige solidariteit van mensen en heeft overheden ertoe bewogen nieuwe wegen te vinden om de economie te stimuleren. Het is nu zaak om door te pakken. Terug naar ‘business as usual’ is voor Goldin geen optie.
 
En dan nog dit: denkt u er ook over na of cryptovaluta’s een plek in de beleggingsportefeuille verdienen? De markt voor digitale munten is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Crypto’s, met op de voorgrond Bitcoin, roepen veel emotie op. Zeven beleggingsprofessionals delen hun visies en verwachtingen.
 
Natuurlijk worden in deze editie ook veel andere zaken belicht. Denk daarbij aan een Ronde Tafel over Toezicht in de Financiële Sector. Als toezichthouder moet je eigenlijk een kameleon zijn. Drie toezichthouders delen met elkaar hun ervaringen, maar ook hun inzichten over hoe de effectiviteit van de toezichthoudende taken kan worden geborgd en verbeterd.
 
Ik wens u veel leesplezier!
 
 
Jolanda de Groot
 
Klik op de afbeelding hieronder om het magazine te lezen:
 

Attachments