2022 - 06

2022 - 06

FI-6-2022 - Cover.jpg

The Road to Net Zero

Het is weer herfst en dat vindt ook zijn weerslag in de stemming op de aandelenbeurzen. Na een mooie opleving in juli zijn beleggers weer somber gestemd geraakt, vooral door het agressieve monetaire beleid in de Verenigde Staten. Ook de ECB zette in september een historisch grote rentestap met een verhoging van 75 basispunten in één keer. Daarnaast blijven de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne het nieuws domineren.

Energiecrisis, inflatiecrisis, koopkrachtcrisis, oorlog en dan is er natuurlijk ook nog het klimaat. Hoe verloopt de interactie tussen de verschillende crises? Gooit bijvoorbeeld de klimaattransitie olie op het inflatievuur? En van welke crisis geniet de bestrijding de voorkeur? Is dat de inflatiecrisis? Als we geen koopkracht meer hebben, valt er ook weinig te consumeren of te investeren. Of gaat de prioriteit toch naar het klimaat, omdat we alles op alles moeten zetten om de temperatuursstijging op aarde onder de 1,5 °C te houden?

De ‘Road to Net Zero’ loopt als een rode draad door deze editie. Dit valt veelal samen met het vraagstuk hoe ESG in het beleggingsbeleid en in de beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers kan worden geïntegreerd. Zo ook in het coverinterview met Martin Sanders, Head of Pension Investments bij AXA Investment Managers. Hij heeft niet de illusie dat er met ESG-integratie alleen voldoende kan worden bereikt. ‘In de afgelopen tien jaar was het ESG wat de klok sloeg, maar tot grote doorbraken heeft het niet geleid. Impact Investing heeft veel meer potentie als het om duurzaamheid gaat.’

Toch is het integreren van ESG in beleggingsbeleid essentieel. Maar over ESG-beleid bestaat nogal wat verwarring in de markt, aldus de deelnemers aan een door Financial Investigator georganiseerde Ronde Tafel. Er is voor asset managers een belangrijke taak weggelegd om beleggers voor te lichten op het gebied van ESG en om concrete informatie te verschaffen.

Green bonds vormen een interessant instrument om ESG-doelen te realiseren en om de Road to Net Zero in te slaan. De markt van green bonds is echter nog onderbelegd, zo blijkt uit een andere Ronde Tafel. Gegeven de sterke trend in de markt ten gunste van ESG-beleggen en Impact Investing zullen de vraag naar en de uitgifte van green bonds de komende jaren enorm toenemen.

Ook staan we in dit nummer expliciet stil bij de oorlog in Oekraïne en de relatie van het Westen met Rusland. ‘Westerse landen hadden nooit afhankelijk moeten worden van de invoer van olie en gas uit Rusland’, stelt econoom Oleg Itskhoki. Hij is Hoogleraar aan de University of California. Hij vindt dat landen die de wereldorde verstoren, moeten worden aangepakt met hardere sancties. Dit is volgens hem de belangrijkste les van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Daarnaast treft u in deze editie weer een mooi palet aan van andere onderwerpen, die in interviews, artikelen en columns aan bod komen.

 

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments