2022 - 08

2022 - 08

Cover.jpg

Het vuurtje van optimisme voor 2023 fonkelt nog steeds

Op het rentefront is het wat rustiger geworden, vooral toen bleek dat de inflatiecijfers in de Verenigde Staten over oktober meevielen. Dat heeft zowel aandelen als obligaties goed gedaan. Daar waar deze hoofdcategorieën samen daalden over de eerste drie kwartalen van het jaar, herstelden ze ook weer in tandem. Grondstoffen die het eerder dit jaar goed deden, hadden te lijden onder de draai naar aandelen en obligaties.

Ondertussen is de rentetermijnstructuur invers geworden. Dat duidt op een recessie. De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal al met 0,2%. In de VS kwam de groei over dat kwartaal – en dat wekte enige verbazing – uit op een plus van 2,6%. Reden voor sommige analisten om vooralsnog uit te gaan van een milde recessie. En ook die verwachting leidde tot ontspanning op de beurzen.

Het is een goede gewoonte van Financial Investigator om, met het nieuwe jaar in aantocht, aandacht te besteden aan wat beleggingsexperts verwachten van het komende jaar. De consensus onder degenen die we vorig jaar raadpleegden, was dat de economie in 2022 zou blijven groeien. De jubelstemming bleek echter onterecht als gevolg van de oorlog in Oekraïne, negatieve beleggingsrendementen, renteverhogingen door centrale banken, de energiecrisis en de torenhoge inflatie. Voor 2023 is het beeld dan ook een stuk donkerder. Maar het vuurtje van optimisme fonkelt nog steeds, al is het maar omdat nieuwe marktomstandigheden ook nieuwe kansen kunnen bieden.

Het beteugelen van de huidige inflatie is pijnlijk, maar noodzakelijk. Dat wordt gezegd door econoom Rick van der Ploeg, die tegenwoordig onder andere verbonden is aan de University of Oxford. Het terugdringen van het inflatiepeil is echter niets vergeleken met de harde maatregelen die moeten worden genomen om de opwarming van de aarde te keren. Hij waarschuwt ervoor dat hoe langer politici moeilijke beslissingen uitstellen, des te pijnlijker en duurder het beleid wordt.

In deze editie besteden we wederom veel aandacht aan ‘The Road to Net Zero’. Zo stond dit onderwerp centraal tijdens ons pensioenseminar van 31 oktober, waar ABP tijdens de afsluitende ceremonie waar de VBDO Benchmark Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen 2022 uitgereikt werd, opnieuw de winnaar bleek. Het was al de vijfde keer dat uit het VBDO-onderzoek naar voren kwam dat ABP zijn duurzaamheidsbeleid het best op orde heeft.

De koppeling tussen duurzaamheid en de energietransitie stond voorts in het middel­punt tijdens twee Ronde Tafels die Financial Investigator onlangs organiseerde over beleggen in Renewables en over Sustainable ETFs.

In het coververhaal zoomen we in op een belangrijke verandering bij BNP Paribas Asset Management. Anton Wouters, die met pensioen is gegaan, heeft de verantwoordelijkheid voor advies en solutions richting Nederlandse institutionele cliënten overgedragen aan Raymond de Kuiper. Een goede reden voor een dubbelinterview. Uiteraard treft u verder, zoals u van ons gewend bent, een grote diversiteit aan interessante onderwerpen aan in de vorm van columns, artikelen, interviews en verslagen.

 

Ik wens u veel leesplezier, fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments