2023 - 03

2023 - 03

FI-3 - 2023 - Cover.jpg

Continu leren, nieuwsgierig blijven en breder kijken dan beleggen

Ook na de renteverhoging van begin mei is de Europese Centrale Bank (ECB) waarschijnlijk nog niet klaar met het verkrappen van haar monetaire beleid. Tijdens de beleidsvergadering werd geconcludeerd dat de inflatie vermoedelijk voor langere tijd te hoog zal blijven. Er is meer nodig om de inflatie naar de doelstellingen van 2% terug te dringen. De ECB gaf verder aan dat ze verwacht in juli te stoppen met het herinvesteren van de opbrengsten van aflopende obligaties. ECB-president Christine Lagarde gaf tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering aan dat het stoppen van de herinvesteringen nog wel een ongewenst neveneffect heeft. ‘Vrijvallende opbrengsten uit de obligatieportefeuille met bedrijfsobligaties worden nu nog herbelegd in bedrijven met een green footprint om te voldoen aan de verplichtingen die de centrale bank voor zichzelf ziet bij het Klimaatakkoord van Parijs.’

Het Klimaatakkoord van Parijs staat centraal bij veel van wat wij op dit moment organiseren en publiceren. In het coverinterview laat Rishma Moennasing, Lead Funds & Sustainability bij de Rabobank, zien waarom het belangrijk is dat we continu leren, nieuwsgierig blijven en breder kijken dan beleggen, en om dat echt duurzaam te doen. Wat zijn de globale trends, waar beweegt de wereld zich naartoe, welke beleidsmakers zijn aan zet en wat leeft er in een samenleving

Het daarbij aansluitende thema biodiversiteit en de energietransitie krijgt veel aandacht, onder andere met een paneldiscussie over de beleggingsingrediënten voor een succesvolle energietransitie. Een andere panel kijkt voor het herstellen van biodiversiteit voorbij de risicodiscussie om juist de kansen te benadrukken die biodiversiteit biedt.

Een tweede thema van deze uitgave is het nieuwe pensioenstelsel, waarbinnen verschillende experts zich buigen over de verborgen voordelen van het risicobereidheidsonderzoek.

Een derde onderwerp waar wij dit keer veel aandacht aan besteden, is China en Emerging Markets, met een uitgebreid verslag van de recente ronde tafel over de positieve ontwikkelingen voor EMD.

Verder in deze editie onder andere een interview met Dr. Linda Yueh van de London Business School, over hoe we op zoek moeten gaan naar een nieuwe consensus om de aarde te redden, een gesprek met Agnes Joseph, Actuaris bij Achmea Pensioenservices, die aan ons parlement heeft uitgelegd waarom de Wet toekomst pensioenen veel meer omvat dan veel rekenen, en de prikkelende mening van onze columnisten.

 

Ik wens u veel leesplezier.

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments