2023 - 04

2023 - 04

Cover - FI-4 - 2023.jpg

Wat is onze impact?

De Wereldbank windt er geen doekjes om. ‘Na een groei van 3,1% vorig jaar zal de wereldeconomie in 2023 naar verwachting aanzienlijk vertragen tot 2,1% als gevolg van aanhoudende verkrapping van het monetaire beleid om de hoge inflatie te beteugelen, voordat in 2024 een licht herstel optreedt tot 2,4%’, zo stelt de organisatie in haar Global Economic Prospects van juni 2023. ‘Verwacht wordt dat de krappe mondiale financiële condities en de matige externe vraag de groei in emerging markets en developing economies zullen drukken.’ De Wereldbank ziet een hardnekkige inflatie die naar verwachting geleidelijk zal afnemen. Waar zien de zes experts die Financial Investigator benaderde de grote uitdagingen én kansen voor het komende half jaar?

Verder is in deze editie veel aandacht voor de energietransitie en verduurzaming. Niet één, maar twee professoren laten hun licht schijnen op beide onderwerpen. Volgens Barbara Baarsma is verduurzaming gebaat bij groei, mits die groen is. Helen Thompson stelt dat olie en gas nodig blijven voor een stabiele transitie. Die transitie was ook het onderwerp van een ronde tafel. Twee van de conclusies die daar getrokken werden: ‘oliemaatschappijen moeten niet gemeden maar juist betrokken worden bij de overgang’ en ‘institutionele beleggers kunnen directe impact hebben op de transitie’. Dit nummer kijkt hoe institutionele beleggers dat kunnen doen, bijvoorbeeld door te sturen op de voortgang van impact en de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad.

Uiteraard kijken we ook naar andere onderwerpen. Tijdens een tweede ronde tafel over actief en passief beleggen werd onder andere gesproken over big data en hoe je die kan gebruiken om het effect van ESG te meten. Daarmee komen we op een volgend onderwerp, want in ESG staat een S. Die is doorgaans ondergesneeuwd door de E en de G. Daarom werpen we in dit nummer eens een nadere blik op de S door acht experts daarover aan het woord te laten.

En er komt nog meer aan bod in dit extra dikke nummer. Denk aan de scherpe observaties van onze columnisten en aan alle thematiek rond ons veranderende pensioenstelsel. Last but not least praten Bas NieuweWeme en Karin Roeloffs in het coververhaal over fiduciair management en duurzaamheid en zetten zij uiteen wat de combinatie van Aegon Nederland en a.s.r. voor hun organisatie betekent. Alles bij elkaar achtentachtig bladzijden om de warme maanden mee door te komen. 

 

Ik wens u een fijne zomer toe.

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments