2023 - 05

2023 - 05

Cover FI-5 - 2023

Onzekerheid biedt kansen

Het lijkt opvallend goed te gaan op de financiële markten, ondanks het feit dat de rente de afgelopen achttien maanden hard is opgelopen, veel regio’s in de wereld in een (lichte) recessie zitten of daar vlak tegenaan schuren, de inflatie nog altijd boven de monetaire doelstellingen ligt en de wereldwijde schuldenberg enorm is. De markten lijken te kunnen drijven op de verwachting dat de inflatie gaat dalen en onder controle komt, dat de centrale banken snel zullen stoppen met renteverhogingen en dat we een zachte landing krijgen.

Toch is het niet allemaal koek en ei in de wereld. Er is geopolitieke onzekerheid, we hebben te maken met klimaatverandering en met de kosten die dat op de korte en de lange termijn met zich meebrengt. En juist nu het invoeren van het nieuwe pensioensysteem in een stroomversnelling komt, zit de Haagse politiek in zwaar weer. Maar al die onzekerheid biedt ook kansen.

Deze editie besteedt extra veel aandacht aan real assets, alternatives en private equity. De boventoon wordt gevoerd door klimaatrisico’s, ESG en impact investing. Hoe beperken we de risico’s op stranded assets? Hoe meten we échte impact? En hoe houden we oog voor het rendement? Genoeg gespreksstof. Luc Joosten van a.s.r. real assets investment partners praat in het coververhaal over real assets en toekomstbestendigheid, en twee Ronde Tafels en een paneldiscussie zoeken naar oplossingen.

De grootste winst en wellicht ook de beste kansen om de klimaatdoelen te halen, lijken ver van huis te liggen, in emerging markets. Twee paneldiscussies duiken diep in de mogelijkheden daar. Dicht bij huis komt het nieuwe pensioenstelsel aan bod in een Ronde Tafel over de impact van de vernieuwing op de asset servicingkant, met aandacht voor illiquide beleggingen onder het nieuwe stelsel.

Verder nog een blik op verzekeren, op de voedselketen, op goud en op het gedachtengoed van de Oostenrijkse School, dat Emeritus Hoogleraar Lex Hoogduin een veel betere leidraad voor een goed functionerende economie vindt dan het Keynesiaanse denken of het socialisme, vooral nu we als maatschappij de klimaatverandering gezond willen doorkomen.

Kortom, deze dikke editie, die in het teken staat van verandering, noodzaak, kansen en risico’s, verslaat maar liefst drie Ronde Tafels en drie seminars, telt zes expertcolumns en laat 77 experts aan het woord. Bovendien brengt dit nummer nog wat nieuws. De vertrouwde boekenrecensies hebben plaatsgemaakt voor een kort overzicht van de meest recente en relevante boeken en onderzoeken. Laat vooral weten of dat nieuwe format bevalt.

 

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments