2023 - 06

2023 - 06

Cover FI-6 - 2023.jpg

Verandering begint met ambitie

De financiële markten hebben de laatste twee maanden een pas op de plaats gemaakt, of beter gezegd een stap teruggezet. De rente is verder opgelopen terwijl de schulden, vooral die van de Amerikaanse overheid, steeds verder opliepen. De coronapotjes zijn zo langzamerhand leeg en de gunstige invloed van de krappe arbeidsmarkt wordt ook zwakker. Verder wordt er nog veel gedebatteerd over de vraag of we te maken gaan krijgen met stevige stagflatie of met een zachte landing. Veel zal afhangen van de stuurmanskunsten van de centrale banken. Zij houden vooralsnog geloof in een ‘hogere rente voor langere tijd’.

Op die langere termijn spelen er zo mogelijk nog belangrijkere zaken. ‘Het is een illusie om te denken dat financiële stabiliteit behouden kan worden als de verslechtering van de natuur voortduurt’, zo formuleerde Klaas Knot, President van De Nederlandsche Bank, dat recent nog.

Financial Investigator besteedt in deze uitgave veel aandacht aan ESG, Impact Investing en Biodiversiteit. Zo besprak een Ronde Tafel met acht experts hoe ánders de uitdaging van het verlies van biodiversiteit is dan die van de klimaatverandering en wat gedaan moet worden om tegelijkertijd het tij te keren én financieel gezond te blijven. Een tweede Ronde Tafel ging in op de vraag hoe met beleggen échte impact gecreëerd kan worden. Verder passeren in deze editie ook artikelen over klimaatverandering, de SFDR, vastgoed en circulair beleggen de revue.

Verandering begint met ambitie. Die is er ook bij CACEIS. In het coververhaal vertelt Sikko van Katwijk, Country Manager Nederland, hoe goed de ‘next wave’ in asset servicing past bij zijn bedrijf, dat een internationale smeltkroes van culturen is met een decentrale en coöperatieve cultuur. Kortom, samenwerking en diversiteit. Daarover verhaalt ook Van Lanschot Kempens Effi Bialkowski vanuit haar eigen ervaring: waarom transparantie en diversiteit noodzakelijk zijn om succesvol duurzaam te worden.

Om de cirkel weer rond te maken legt Hoogleraar Ricardo Reis uit waarom de ECB-aanpak goed heeft uitgepakt en waarom hij een positieve toekomst ziet, mede dankzij het vertrouwen van de consument en de flexibiliteit van het bedrijfsleven. Onze columnisten geven bij dat alles nog meer stof tot nadenken.

 

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments