2024 - 01

2024 - 01

Cover.jpg

Een goed begin?

De OESO voorspelde in haar onlangs gepubliceerde rapport dat de wereldeconomie het in 2024 beter zal doen dan eerder werd verwacht doordat de verbeterde vooruitzichten in de VS de zwakte in de eurozone zullen compenseren. De groei van de wereldeconomie komt volgens de organisatie dit jaar naar verwachting uit op 2,9%. De vooruitzichten voor de grote economieën liet de OESO in haar raming voor 2025 ongewijzigd op 3,0%. Verwacht wordt dat de groei zal worden gestimuleerd door renteverlagingen van de grote centrale banken als gevolg van afnemende inflatiedruk.

Bij een derde van de pensioenfondsen gaan de pensioenen dit jaar niet omhoog, blijkt uit een recente inventarisatie van het FD. Een van de afwegingen hierbij zou de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn.

Door de Wtp verandert er veel op het gebied van pensioentoezeggingen en de beleggingen die daaraan zijn verbonden. Nu sturen veel pensioenfondsen op de dekkingsgraad. Wat wordt straks het nieuwe richtpunt? Over deze en andere relevante vragen ging de Ronde Tafel ‘Fiduciair Management, LDI en de Wtp’, waaraan tien experts onder leiding van Henk Bets discussieerden. In dit nummer leest u hun bevindingen en delen ook andere experts hun visie over dit thema in twee thema-artikelen.

Verder is er veel aandacht voor duurzaamheid. Zo gingen zes experts met elkaar in debat over duurzaam beleggen door family offices. Private markets, fund finance, DORA en onderwijs komen ook uitgebreid aan bod in deze editie.

Hoogleraar Albert Menkveld legt het belang uit van efficiënte markten voor een betere allocatie van kapitaal in de maatschappij. Zijn collega Hélène Rey vertelt over haar rol in het voorkómen van de volgende economische crisis door goed macroprudentieel toezicht en de daarbij toegepaste voorspellingsmethoden, waarbij steeds vaker kunstmatige intelligentie wordt ingezet.

De vraag wat die groeiende rol van AI voor onze sector betekent, legde Financial Investigator voor aan acht jonge branchegenoten. Zoals elk jaar staat de eerste editie immers in het teken van young professionals. Daarom ook het coverinterview met Pim Zomerdijk, Investment Consultant bij Sprenkels, waarin hij spreekt over zijn carrièreswitch van optiehandelaar naar adviseur van pensioenfondsen. Hij heeft goed nieuws voor de sector: ‘Jonge mensen veranderen vaak van baan, maar als ze eenmaal in de pensioensector werken, gaan ze er vaak niet meer weg.’

 

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments