2024 - 02

2024 - 02

Cover FI-2 - 2024.jpg

We geloven erin

De aandelenmarkten bereikten nieuwe records in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit werd ingegeven door de goede economische cijfers uit de VS en door de AI-hype die de megacaps uit de technologiesector verder deed opstuwen.

Obligaties leverden wat in. De verwachtingen voor renteverlagingen door de Federal Reserve zijn gestaag afgenomen door de sterker dan verwachte inflatie. Inflatie lijkt moeilijk onder controle te brengen, mede vanwege de nog altijd goede cijfers over de Amerikaanse banenmarkt, waar het werkloosheidspercentage onveranderd laag bleef. Opvallend was verder dat de grondstoffensector in het eerste kwartaal van 2024 ineens weer tot leven leek te komen. Mogelijk speelt daarbij mee dat de economische groeiverwachtingen, gemiddeld op wereldschaal, positiever blijken dan verwacht.

In deze uitgave besteden we veel aandacht aan vastrentende waarden. Zo bogen diverse experts zich tijdens de ene Ronde Tafel over de vraag of we nog moeten beleggen in hypotheken, terwijl tijdens de andere Ronde Tafel de aantrekkelijkheid van high yields nader werd besproken. Ook kijken we naar direct lending voor agri-finance, naar de mogelijkheden op de Euro credit-markt, en naar het genereren van sociale impact op de liquide en illiquide credit-markten.

Een tweede thema in dit nummer is beleggen onder de Wtp. In het coverinterview praten Robert Kavanagh en Martin Korst over de risico’s van marktschokken vlak voor en tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het thema komt verder naar voren in het verslag van een paneldiscussie over de gevolgen van de Wtp voor het rentebeleid, in een analyse van de kans op koopkrachtbehoud na de transitie, in een vergelijking van de beleggingsrisico’s in het huidige versus het nieuwe stelsel, en in een nadere bestudering van enkele grote uitdagingen bij de inrichting van de beleggingsportefeuille onder de Wtp.

Nog meer discussie vond plaats in Amsterdam en Brussel, want hoe verschilt de kijk op asset allocatie in Nederland van België? Verder blikken hoogleraren Peter Trubowitz en Paul Smeets met ons vooruit naar een toekomst met Trump en naar de kosten van duurzaam beleggen, en legt Philip Wits uit hoe kwetsbaarheid een kracht kan zijn bij het leiden van een verzekeringsmaatschappij. 

 

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments