2024 - 03

2024 - 03

Cover FI-3 - 2024.jpg

Positieve impact

De Verenigde Staten zullen de wereldeconomie voorlopig blijven domineren, in zowel economisch, technologisch, monetair als militair opzicht. Zo ziet het ernaar uit dat de Amerikaanse economie haar gezonde groei blijft voortzetten, zij het in een marginaal lager tempo, met een verwachte groei van het Amerikaanse bbp van 2% in 2024. Bovendien zal de arbeidsmarkt naar verwachting veerkrachtig blijven, met in de tweede helft van 2024 een meer gematigde banengroei van 100.000 banen per maand. De verwachting is dat het werkloosheidscijfer rond de 4% zal blijven schommelen. Daarnaast draagt AI, gedomineerd door grote Amerikaanse IT-spelers, in belangrijke mate bij aan de positieve economische ontwikkelingen, deels gefaciliteerd door AI-gedreven productiviteitsverbeteringen. Tot slot spelen de hogere Amerikaanse rente en economische groei de dollar in de kaart. De euro en vooral de yen geven terrein prijs. De dollar is vooralsnog de dominante reservevaluta.

Tot die conclusie komen in deze editie ook de zeven deelnemers aan de Ronde Tafel over Emerging Market Debt: ‘Er zijn nauwelijks alternatieven. Het financiële systeem draait grotendeels om de Amerikaanse dollar en dat zal niet snel veranderen.’ Voor EMD maakt dit volgens de deelnemers niet veel uit. Zij roemen de kracht van de asset class.

Uit de artikelen over het thema private markets blijkt dat de VS ook nog volop nieuwe mogelijkheden te bieden heeft. Op het gebied van hypotheken bijvoorbeeld. Dat daarin dichter bij huis ook nog genoeg te doen is, vertelt pensioenfondsbestuurder Carolien van Eggermond.

Verder praten we met pensioenfondsbestuurder Ronald Heijn over good governance en met Citigroup’s voormalige hoofdeconoom Willem Buiter over de uitdagingen waar centrale banken mee te kampen hebben.

Biodiversiteit en klimaat vormen ook een centraal thema, met close-ups van blue bonds, financiële integratie van ESG-criteria, regeneratieve landbouw, en de verborgen kosten van afval, en met het verslag van de paneldiscussie tijdens ons recente seminar over biodiversiteit en klimaat. De zes deelnemende experts drukten de toehoorders op het hart om voor positieve impact te gaan zorgen in plaats van te blijven praten over het verminderen van negatieve impact.

Dit thema legt weer naadloos de verbinding naar het thema emerging markets, met een artikel over microfinancing en frontier markets, en met het coververhaal. Daarin legt Elvira Eurlings, CIO van ILX Management, uit hoe met co-investeren in opkomende markten echte impact kan worden gerealiseerd.

 

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments